สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

งานสัมมนา Cybercrime - The Looming Threat to Global Economy


ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนา Cybercrime - The Looming Threat to Global Economy เพื่อนำเสนอข้อมูลอาชญากรรมทางไซเบอร์ ภัยคุกคามเศรษฐกิจโลกรวมถึงภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นและมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยวิทยากรจาก PWC และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education