สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดหลักสูตร Strategic Financial Leadership (SFLP) 2018 ภายใต้หัวข้อ Beyond Accounting : Strategies to improve performance and financial management for sustainable success


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดหลักสูตร Strategic Financial Leadership (SFLP) 2018 ภายใต้หัวข้อ Beyond Accounting : Strategies to improve performance and financial management for sustainable success ระหว่างวันที่  29 - 31 ตุลาคม  2561 ณ ห้องสุริยัน-จันทรา โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education