สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2019 International Field Trip ณ ประเทศเวียดนาม


TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2019 International Field Trip ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 11 – 16 มีนาคม 2562 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education