สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

งานสัมมนา “State of the Corporate Sustainability: Sector Perspective from 100 Reporting Organizations”


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์จัดงานสัมมนา “State of the Corporate Sustainability: Sector Perspective from 100 Reporting Organizations” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 601-602 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education