สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานเปิดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP Class of year 2020: Building Regional Leaders) Class week 1


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานเปิดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP Class of year 2020: Building Regional Leaders) Class week 1 เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2562  ณ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน นอร์ธปาร์ค

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education