สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2020 International Field Trip ณ ประเทศเวียดนาม


TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2020 International Field Trip ณ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education