สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ชมย้อนหลัง TLCA Live วันที่ 27 มีค.63


https://www.facebook.com/thailistedcoassociation/videos/156677902208541/ 

เอกสารแนบ :
kpmg discussion covid-19 27 march 2020 (revised).pdfชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education