สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ติดตาม "ห่วงใย Thai Business" Live หัวข้อ “COVID-19: CFO in Actions” โดย KPMG Thailand


ติดตาม "ห่วงใย Thai Business" Live โดย KPMG Thailand

หัวข้อ “COVID-19: CFO in Actions”

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.30-15.30 น.

รับชมผ่านช่องทาง Facebook: KPMGinThailand  https://www.facebook.com/KPMGinThailand

Facebook: ห่วงใย Thai Business https://www.facebook.com/pg/carethaibiz/

และ Facebook: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย https://www.facebook.com/thailistedcoassociation/

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education