สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.น่าน


หลักสูตร TLCA Executive Development Program " EDP 2022 – Building Transformational Leaders " จัดให้มีการเดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.น่าน ระหว่างวันที่ 7 - 10 ตุลาคม 2565

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education