สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CBCE 2022: ศูนย์ฯ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 7 ในวันที่ 21 เมษายน 2022 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ


ศูนย์ฯ CBCE ได้จัดงาน Orientation Day สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 7 ในวันที่ 21 เมษายน 2022 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานศูนย์ CBCE และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าว Welcome Speech, คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “ตลาดหลักทรัพย์ฯกับการส่งเสริมSMEs”, ดร.กุลภัทรา สิโรดม รองประธานและที่ปรึกษาศูนย์ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “รูปแบบการให้คำแนะนำจากที่ปรึกษา”

ในวันเดียวกันศูนย์ฯ CBCE ได้จัดกิจกรรม Ice Breaking Activities เพื่อให้บริษัทได้แนะนำตัวและทำความรู้จักกัน

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education