สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 2021: Building Regional Leaders) Class week 1


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 2021: Building Regional Leaders) Class week 1 (Onsite) ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น. ณ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน นอร์ธปาร์ค 


ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education