สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

คณะนักศึกษา EDP 2021 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.ภูเก็ต


หลักสูตร TLCA Executive Development Program " EDP 2021 – Building Transformational Leaders " จัดให้มีการเดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2565

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education