สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา หัวข้อ เทคโนโลยีกับการทำงานของบริษัทจดทะเบียน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา หัวข้อ เทคโนโลยีกับการทำงานของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการทำงานในปัจจุบัน โดยมีวิทยากรแชร์ประสบการณ์จากมุมมองของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

วิทยากร

•คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์    กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

•คุณณัฐ เหลืองนฤมิตชัย    ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•คุณวิน พรหมแพทย์          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

•คุณธนพล ประภาพันธ์      ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

•คุณโกวิท อดิเรกสมบัติ      ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

•คุณจณิสตา เถาสุวรรณ์     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอดอทคอม ประเทศไทย จำกัด

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education