สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) จัดงาน HCM Roundtable 1/2023


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) จัดงาน HCM Roundtable 1/2023 "Initiatives to create effective HR strategies - Sharing from HR Leaders" เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก

• คุณวรวัจน์ สุวคนธ์  ประธานชมรม  Human Capital Management Club 

รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

• ดร.หลุยส์ คริสธานินทร์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์

• คุณอครินทร์ ภูรีสิทธิ์    Chief People Officer  บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education