สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมเปิดแคมเปญ “เช็กทุกดอก ไม่โดนหลอกลงทุน”


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมเปิดแคมเปญ “เช็กทุกดอก ไม่โดนหลอกลงทุน” ซึ่งจัดโดยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยแคมเปญดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน” ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนต่อเรื่องกลโกงมิจฉาชีพในตลาดทุน และเพื่อเน้นย้ำภาพความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรในตลาดทุนที่ปกป้องผู้ลงทุนจากมิจฉาชีพ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ Central Court ลานลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education