สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

คณะนักศึกษา EDP 2023 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.น่าน


หลักสูตร TLCA Executive Development Program " EDP 2023 – Building Transformational Leaders " จัดให้มีการเดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.น่าน ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2566

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education