สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CBCE 2023: ศูนย์ CBCE จัดงาน Orientation Day สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 8 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2023 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ


ศูนย์ CBCE ได้จัดงาน Orientation Day สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 8 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2023 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานศูนย์ CBCE และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าว Welcome Speech, คุณแมนพงศ์ เสนาณงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการส่งเสริม SMEs”, ดร. กุลภัทรา สิโรดม รองประธานและที่ปรึกษาศูนย์ ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “การให้คำแนะนำจากที่ปรึกษา”

และทางศูนย์ได้จัดกิจกรรม Ice breaking เพื่อให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการได้ทำความรู้จักกัน 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education