สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CBCE Next 2023: ศูนย์ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2023 ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ


ศูนย์ CBCE ได้จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2023 ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกีบรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานศูนย์ CBCE และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าว Welcome speech, คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการส่งเสริม SMEs”, ดร.กุลภัทรา สิโรดม รองประธานและที่ปรึกษาศูนย์ฯให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “การให้คำแนะนำจากที่ปรึกษา”

ในวันเดียวกันศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรม Ice Breaking Activities เพื่อให้บริษัทได้แนะนำตัวและทำความรู้จัก

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education