สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

IR Sharing 1/2024 หัวข้อ 'IR Communications Practices'

 

ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ขอเชิญบริษัทสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม

IR Sharing 1/2024  หัวข้อ  "IR Communications Practices"

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 10.30 น.

ผ่านระบบ Zoom Meeting

ประเด็นสัมมนา :

-Website, Press release, Investor presentation

-Financial media

-Social media

-Do and Don’t – Communicating with analysts and investors

-Do and Don’t – Road show

-Do and Don’t – Press release

-Reputation and crisis management

-Samples of IR program – Who to talk to and when

วิทยากร

คุณปนัดดา สุขพันธุ์ถาวร

Investor Relations Associate Director  บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คุณวิกร พงศธร

Investor Relations Director   บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

...........................................................................

วิธีการลงทะเบียน: ขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าร่วมสำหรับบริษัทที่ชำระค่าสมาชิกแล้วเท่านั้น 

1) Log in เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน โดยใช้ username/password ในนามบริษัทเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ

2) สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน SET100 ใช้สิทธิ์สัมมนาฟรี 1 สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และบริษัท Non-Set100 ใช้สิทธิ์สัมมนาฟรี 1 สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ การใช้สิทธิ์ดังกล่าวสำหรับบริษัทที่มีการชำระค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ แล้วเท่านั้น

3) กรอกข้อมูลของท่านและกดยืนยันการเข้าร่วม โดยใช้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรี

(**หมายเหตุ: ผู้ที่มี username/password ในนามบริษัท คือรายชื่อของผู้ติดต่อที่บริษัทได้แจ้งไว้ในระบบฐานข้อมูลของสมาคมฯ รายชื่อที่ปรากฎสามารถลงทะเบียนในระบบได้ หากประสงค์เพิ่มผู้ติดต่อโปรดแจ้งมายังอีเมลสมาคมฯ กรุณาตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://thailca.com/member_list)

 

เอกสารแนบ :ir one shot-sharing.pdf

รอบ : เช้า
29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 - 10:30 น

ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education