สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

 • สัมมนาหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัท (MD&A)
  |--- รอบ :
        วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00 - 16:00 น.

  อ่านต่อ

 • TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2022 หัวข้อ “ESG Bonds in Corporate Financing”
  |--- รอบ : เช้า
        วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30 - 11:30 น.

  อ่านต่อ

 • สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ ESG Risks Matter to Supply Chain Management
  |--- รอบ : เช้า
        วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 - 11:00 น.

  อ่านต่อ

 • IR Sharing 4/2022 หัวข้อ 'ESG กับแนวคิดการ เปิดเผยข้อมูลองค์กร'
  |--- รอบ : บ่าย
        วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30 - 15:00 น.

  อ่านต่อ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education