สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

 • สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการจัดประชุมคณะกรรมการ
  |--- รอบ :
        วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 - 16:00 น.

  อ่านต่อ

 • IR Sharing 2/2023 หัวข้อ 'Simplifying the IR message'
  |--- รอบ : บ่าย
        วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 - 15:30 น.

  อ่านต่อ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education