สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

สื่อสิ่งพิมพ์

เอกสารเผยแพร่

 • Date
 • Project
 • Document
  • 22 ธันวาคม 2559
  • Presentation CAC Company visit กลุ่มทิสโก้
  • cac_company_visit_tisco_handout (1).pdf

   โดย : คุณไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์

   1,788.15 KB Download
  • 21 กันยายน 2558
  • SEC_MD&A_IR Workshop 3/2558
  • SEC_MD&A_Presentation_IR_club.pdf

   โดย :

   3,679.81 KB Download
  • 21 กันยายน 2558
  • PJW_MD&A_IR Workshop 3/2558
  • PJW_MD&A_Presentation_IR_Club.pdf

   โดย :

   1,090.55 KB Download
  • 28 เมษายน 2558
  • เอกสารแนบ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
  • AGM.pdf

   โดย :

   8,843.76 KB Download
  • 12 มีนาคม 2558
  • ข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • regulations.pdf

   โดย :

   94.49 KB Download
  • 8 ธันวาคม 2557
  • 50 Good Practices 2012 (Thai)
  • 50_Good_Practices_2012_TH.pdf

   โดย :

   2,801.73 KB Download
  • 8 ธันวาคม 2557
  • 50 Good Practices 2012 (English)
  • 50_Good_Practices_2012_EN.pdf

   โดย :

   4,291.12 KB Download
  • 8 ตุลาคม 2557
  • CEO Survey : Economic Outlook 3 rd Quarter 2014
  • presentationceosurveysep2014.pdf

   โดย :

   849.30 KB Download
  • 30 มิถุนายน 2557
  • HCM Survey Presentation 2014
  • HCM_Survey_Presentation_2014.pdf

   โดย :

   3,438.39 KB Download

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education