สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงาน Workshop “ก้าวอีกขั้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงาน Workshop “ก้าวอีกขั้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ” วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถบูรณาการ ESG/SDGs เข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจ สามารถวัดและบริหารจัดการผลกระทบความยั่งยืนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ พร้อมนำไปใช้ประกอบการรายงานในแบบ 56-1 One Report ในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) จัดงาน HCM Roundtable 3/2023

  จัดงาน HCM Roundtable 3/2023 หัวข้อ "Building Corporate Wellness - Lifestyle Modification for Better Health” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP 2023 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.น่าน

  คณะนักศึกษา EDP 2023 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.น่าน

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ PTT Digital จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หัวข้อ " Accelerate Digital Transformation of Finance & Accounting with Automation technology "

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ PTT Digital จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หัวข้อ “ Accelerate Digital Transformation of Finance & Accounting with Automation technology " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของบริษัทในเรื่อง RPA (Robotic Process Automation) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ Multiverse room , ENCO Building C

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP 2023 เดินทางศึกษาดูงาน SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกัน และบูรณาการสมดุลชีวิต

  หลักสูตร TLCA Executive Development Program " EDP 2023 – Building Transformational Leaders " จัดให้มีการเดินทางศึกษาดูงานSIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกัน และบูรณาการสมดุลชีวิต ในวันวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เปิดตัว “คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน และมาตรฐานผลกระทบ SDG”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย จัดงานเปิดตัว “คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน และมาตรฐานผลกระทบ SDG” โดยในงานสัมมนาเปิดตัวได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณเศรษฐา ทวีสิน เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ธุรกิจผนวกเรื่องความยั่งยืนและ SDGs ไว้ในระบบการจัดการและแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนโดยสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการผลกระทบเพื่อบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถเปิดเผยข้อมูลในแบบรายงานประจำปี 56-1 One Report

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมเปิดแคมเปญ “เช็กทุกดอก ไม่โดนหลอกลงทุน”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมเปิดแคมเปญ “เช็กทุกดอก ไม่โดนหลอกลงทุน” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ Central Court ลานลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต.จัดงานเปิดตัวโครงการแยกขยะ “ทิ้ง ทู แทรช” (Ting To Trash)

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. จัดงานเปิดตัวโครงการแยกขยะ “ทิ้ง ทู แทรช” (Ting To Trash) โดยมี บริษัท คิด คิด จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบ Software Platform ของโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีความรู้เข้าใจในวิธีแยกขยะที่ถูกต้อง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เริ่มต้นดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการแยกขยะในแบบ 56-1 One Report โดยมีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 121 แห่งเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP 2023 เดินทางศึกษาดูงาน Indorama Ventures PCL & KKP

  หลักสูตร TLCA Executive Development Program " EDP 2023 – Building Transformational Leaders " จัดให้มีการเดินทางศึกษาดูงาน Indorama Ventures PCL & KKP ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 2023: Building Regional Leaders) Class week 1

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 2023: Building Regional Leaders) Class week 1

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education