สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานเปิดหลักสูตร TLCA Executive Development Program “EDP 2021 Orientation”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานเปิดหลักสูตร TLCA Executive Development Program “EDP 2021 Orientation”

  รายละเอียด

 • "IR communication strategy"

  Key word จากรายการ IR Talk EP2. "IR communication strategy" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

  รายละเอียด

 • ติดตาม "ห่วงใย Thai Business" Live หัวข้อ “COVID-19: CFO in Actions” โดย KPMG Thailand

  ติดตาม "ห่วงใย Thai Business" Live โดย KPMG Thailand หัวข้อ “COVID-19: CFO in Actions” วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.30-15.30 น.

  รายละเอียด

 • ชมย้อนหลัง TLCA Live วันที่ 27 มีค.63

  "วางแผน BCP และ BCM เพื่อพาธุรกิจพ้นวิกฤตโคโรนา" Highlights - วิกฤตไวรัส COVID- 19 บริษัทควรมี Guideline เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ - องค์กรจะต้องเตรียมแผนรับมือเพื่อป้องกัน หรือประคองธุรกิจ และจัดทำ BCP และ BCM ได้อย่างไรบ้าง? - การนำเทคโนโลยีมาช่วยในบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน - การทำ stress test ขององค์กร - แผนรองรับหาก Covid-19 ระบาดต่อเนื่อง วิทยากรจาก KPMG คุณสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์ คุณศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี คุณอภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล

  รายละเอียด

 • บันทึก TLCA Live “การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์ Covid -19

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยมีผู้ร่วมรายการ ดังนี้ 1) คุณรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) คุณสุชา บุณยเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 1 สำนักงาน ก.ล.ต. 3) คุณสิริพร สงบธรรม เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 4) คุณวันทนีย์ จารึก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ บมจ. ปตท. 5) คุณภัทรวรรณ ตุ้นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัท บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 6) นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ผู้ดำเนินรายการ 7) คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ติดตามรับชมได้ 2 ช่องทางhttps://www.facebook.com/thailistedcoassociation/ และ Link : https://www.youtube.com/watch?v=ZXfaNxp3er0

  รายละเอียด

 • EDP Class of Year 2020 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP Class of Year 2020 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน นอร์ธปาร์ค

  รายละเอียด

 • TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2020 International Field Trip ณ ประเทศเวียดนาม

  TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2020 International Field Trip ณ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563

  รายละเอียด

 • TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2020 International Field Trip ณ ประเทศพม่า

  TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2020 International Field Trip ณ ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2020 : Domestic Field Trip โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เชียงราย

  คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2020 เดินทางไป Domestic Field Trip โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2563

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานเปิดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP Class of year 2020: Building Regional Leaders) Class week 1

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานเปิดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP Class of year 2020: Building Regional Leaders) Class week 1

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education