สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • โครงการประกวดรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 (Sustainability Report Award 2014)

  รายละเอียด

 • CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนา CSR THAILAND 2014

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน “CSR Thailand 2014”

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) - SET

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) - SET เนื่องในโอกาส 1st Trading day

  รายละเอียด

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 30 (หลักสูตร 4 วัน)

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทรุ่นที่ 30

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - SET

  คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - SET เนื่องในโอกาส 1st Trading day

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SPA]-mai

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SPA]-mai เนื่องในโอกาส 1st Trading day

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [TSE]-mai

  คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [TSE]-mai เนื่องในโอกาส 1st Trading day

  รายละเอียด

 • EDP 14 International Field Trip Japan

  คณะนักศึกษา EDP 14 ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ LION CORPORATION (R&D Center), MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION, TOYOTA TSUSHO

  รายละเอียด

 • EDP 14 Company visit บจก. เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14 เข้าเยี่ยมชมดูงาน บจก. เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

  รายละเอียด

 • IR Workshop ครั้งที่ 2/2557 หัวข้อ “นโยบายรัฐบาลใหม่กับพลวัตรเศรษฐกิจไทยปี 58” และจัด Workshop แบบใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อม “วางแผน IR ปี 58 แบบไหนถึงจะโดนใจตลาดทุน”

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม IR Workshopครั้งที่ 2/2557

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education