สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • CEO Exclusive Trip to Cambodia - Building Business Partnership Cambodia – Thailand

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน “CEO Exclusive Trip to Myanmar - BuildingBusiness Partnership Myanmar – Thailand”

  รายละเอียด

 • โครงการ คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน ส่งมอบ โรงอาหาร โรงเรียนบ้านคลองขวางบน

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" และร่วมกับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • HCM Club ร่วมกับ หลักสูตร LDP จัดงาน LDP alumni refresh หัวข้อ “CEO’s role to align people and business strategies”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน LDP alumni refresh ในหัวข้อ “CEO’s role to align people and business strategies” โดยได้เรียนเชิญ คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานชมรม Human Capital Management

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) [CCN] -mai

  First Trading Day บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) [CCN] -mai

  รายละเอียด

 • งานวันต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้แนวคิด HAND IN HAND… ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน

  องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้แนวคิด “HAND IN HAND… ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”

  รายละเอียด

 • โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" ส่งมอบโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" และร่วมกับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) [LDC] -mai

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท แอลดีซี จำกัด (มหาชน) [LDC] - mai เนื่องในโอกาส 1st Trading Day

  รายละเอียด

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 4/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 4/2557

  รายละเอียด

 • โครงการ กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ส่งมอบโรงเรียน 4 แห่ง

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" และคณะ EDP 12 ส่งมอบโรงเรียน 4 แห่ง

  รายละเอียด

 • Roundtable Discussion #2 : Risk and Internal Control Club

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัด Roundtable Discussion ครั้งที่ 2

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education