สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • First Trading Day บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) [XO] -mai

  คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) [XO] -mai

  รายละเอียด

 • หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 11

  ชมรมเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน (หลักสูตร 2 วัน) รุ่นที่ 11

  รายละเอียด

 • งานสัมมนาหัวข้อThe Demanding and Changing Role of Corporate Secretaries

  งานสัมมนาหัวข้อ "The Demanding and Changing Role of Corporate Secretaries"

  รายละเอียด

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยครั้งที่ 2/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยครั้งที่ 2/255

  รายละเอียด

 • EDP 13 สำเร็จหลักสูตร TLCA Excutive Development Program

  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP 13 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  รายละเอียด

 • บมจ.บ้านปู มอบอาคารเรียน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” แก่ โรงเรียนวัดนราภิรมย์

  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ ส่งมอบอาคารเรียน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ในโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน”

  รายละเอียด

 • EDP 13 : Company Visit บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 13 (EDP13) เข้าเยี่ยมชม SCG Green Building บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียด

 • รากแก้วผนึกพลัง CSR ... สานฝันนักศึกษา พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมสนับสนุน " โครงการ รากแก้วผนึกพลัง CSR ... สานฝันนักศึกษา พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 "

  รายละเอียด

 • EDP 13 - International Field Trip

  คณะนักศึกษา EDP 13 ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ TSURUHA DRUG INC., Ltd. Hokkaido Wine Co., Ltd., HOKKAIDO AIRPORT TERMINAL CO.,LTD ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 - 13 มีนาคม 2557

  รายละเอียด

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2557

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education