สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 6

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติรุ่นที่ 6 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ

  รายละเอียด

 • โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน จ.พระนครศรีอยุธยา

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" และร่วมกับ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [FSMART]-mai

  คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล และ คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [FSMART]-mai

  รายละเอียด

 • หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น ที่ 12

  ชมรมเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน (หลักสูตร 2 วัน) รุ่นที่ 12

  รายละเอียด

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยครั้งที่ 5/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 5/2557

  รายละเอียด

 • EDP 14 Domestic Field Trip โครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14 (EDP 14) เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่

  รายละเอียด

 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 5

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 5 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [SMART]-mai

  คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และคุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [SMART]-mai

  รายละเอียด

 • Sharing from Nestle หัวข้อ Creating Shared Value

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Sharing from Nestle’ หัวข้อ Creating Shared Value

  รายละเอียด

 • EDP Forum ครั้งที่ 2/2014 หัวข้อ Innovation

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum 2/2014 ในหัวข้อ "Innovation"

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education