สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • TLCA Human Capital Management Annual Conference 2013

  HCM Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา TLCA Human Capital Management Annual Conference 2013 ในหัวข้อ "Leveraging Human Capabilities To Build High Performance Organization"

  รายละเอียด

 • HCM Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ PacRim Group จัดงาน "CEO Insights: Change Your Culture, Change Your Results"

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ PacRim Group จัดงาน CEO Insights: Change Your Culture, Change Your Results โดยมี Mr.McMillan เป็นวิทยากรบรรยาย

  รายละเอียด

 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 3

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ

  รายละเอียด

 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 2

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติรุ่นที่ 2 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ

  รายละเอียด

 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 1

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) เปิดตัวโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิ่มพ์ของชาติ รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education