สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2557

  รายละเอียด

 • EDP 13 Domestic Field Trip โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เชียงราย

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 13 (EDP 13) เข้าศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum 1/2014 ในหัวข้อ Story Telling Skills for Leaders

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum 1/2014 ในหัวข้อ “Story Telling Skills for Leaders”

  รายละเอียด

 • งานข่วงวัฒนธรรม

  คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เข้าร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมี่

  รายละเอียด

 • พิธีเปิดโครงการ Young CFO-Corporate Financial Officer 2014

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ได้ร่วมจัดตั้งโครงการ Young CFO-Corporate Financial Officer 2014

  รายละเอียด

 • ประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่1/2557

  ชมรมเลนขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย

  รายละเอียด

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 3/2557

  การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 3/2557

  รายละเอียด

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 29 (หลักสูตร 4 วัน)

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทรุ่นที่ 29

  รายละเอียด

 • TLCA's CEO Forum ครั้งที่ 1/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน TLCA's CEO Forum ครั้งที่ 1/2557

  รายละเอียด

 • TLCA จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

  TLCA จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และการเสวนาหัวข้อ “รับมือภาวะเศรษฐกิจไทย 2557 ผู้บริหารแต่ละอุตสาหกรรมคิดอย่างไร”

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education