สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 21
 • TRV
 • ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 23 กันยายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
40, 88/8-9 ซอยซ.เอกชัย 76 แยก 1-3-1 คลองบางพราน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศศิชา ศรีเพชร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศศิชา ศรีเพชร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล
 • • CSR
 • นางสาว วราพร เพียรประเสริฐกุล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วราพร เพียรประเสริฐกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล

 • 22
 • INSET
 • อินฟราเซท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 23 กันยายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อินฟราเซท

ที่ตั้งสำนักงาน :
165/37-39 ถนนรามอินทรา บางเขน อนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร 10220

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ภคพร ขำประไพ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พิมวรินทร์ ลำภา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ภคพร ขำประไพ
 • • CSR
 • นางสาว พิมวรินทร์ ลำภา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วรางคณา เตไชยา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
 2. นางสาว ภคพร ขำประไพ

 • 23
 • COTTO
 • เอสซีจี เซรามิกส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 9 กันยายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอสซีจี เซรามิกส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
1 ถนนถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ผู้ติดต่อ :
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย วงศ์นรินทร์ แก้วชัยเจริญกิจ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง วรนันท์ โสดานิล
 2. นาย วงศ์นรินทร์ แก้วชัยเจริญกิจ

 • 24
 • TKC
 • เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 22 สิงหาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส

ที่ตั้งสำนักงาน :
44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต60 แยก 18-1-2 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว คลีนัส พินิจผล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว คลีนัส พินิจผล
 2. นางสาว ปาณิสรา ผ่องใส

 • 25
 • NSL
 • เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 สิงหาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
55/22 หมู่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง จริยา มุสิกไชย
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง มะลิวัลย์ ธีรตันติเกียรติ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง จริยา มุสิกไชย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง มะลิวัลย์ ธีรตันติเกียรติ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วีระชน ขาวผ่อง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง จริยา มุสิกไชย
 • • CSR
 • นาย วีระชน ขาวผ่อง
 • • CSR
 • นาง จริยา มุสิกไชย
 • • Human Capital Management
 • นาย วีระชน ขาวผ่อง
 • • Human Capital Management
 • นาง จริยา มุสิกไชย
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วีระชน ขาวผ่อง
 2. นาง จริยา มุสิกไชย
 3. นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ

 • 26
 • SNNP
 • ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 4 สิงหาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
325/6-9 ถนนหลานหลวง สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุกัญญา ฤกษ์ดี
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ปิยะกุล นาเอี่ยม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย อรรถวุฒิ บุญยวิโรจณา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธีร์ หลักฐาน
 • • CSR
 • นาย ปิยะกุล นาเอี่ยม
 • • Human Capital Management
 • นางสาว srinuan suphanusont
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว สุกัญญา ฤกษ์ดี
 2. นาย ปิยะกุล นาเอี่ยม

 • 27
 • YGG
 • อิ๊กดราซิล กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 สิงหาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อิ๊กดราซิล กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
348 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กัณฐิกา อังประทีป
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศิรกาญจน์ สุทธิเกียรติ
 • • CSR
 • • Human Capital Management
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว กัณฐิกา อังประทีป

 • 28
 • wfx
 • เวิลด์เฟล็กซ์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 สิงหาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เวิลด์เฟล็กซ์

ที่ตั้งสำนักงาน :
59/1 ถนนทางหลวงสาย 3191 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย รณวัฒน์ ลุกเซ็น
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย รณวัฒน์ ลุกเซ็น
 2. นาย นิติธร ธิราไชย

 • 29
 • WHAUP
 • ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 26 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
777 หมู่ 13 ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น22 ห้องเลขที่ 2203-2205 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณัชชา รัตนจิตบรรจง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปิยฉัตร ธรรมกันมา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ไพลิน ยะเปียงปลูก
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ณัชชา รัตนจิตบรรจง
 • • CSR
 • นางสาว ณัชชา รัตนจิตบรรจง
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ณัชชา รัตนจิตบรรจง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ปิยฉัตร ธรรมกันมา
 2. นางสาว สุชาดา ฉลองบุญ
 3. นางสาว ไพลิน ยะเปียงปลูก

 • 30
 • STOWER
 • สกาย ทาวเวอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
สกาย ทาวเวอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
247 - ชั้น- ซอย- ถนนร่มเกล้า แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อมรรัตน์ รุ่งอมรศิลป์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย นที นาคธนสุกาญจน์
 • • CSR
 • นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ
 • • Human Capital Management
 • นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ
 2. นาย ภาคภูมิ ทับทิม

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education