สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 41
 • ONEE
 • เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 22 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
50 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้น- ซอย- ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อัญชนาดา อินทา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ศิว์วิศว์ อนันตกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธนศักดิ์ นิลวัฒน์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุปราณี วงศ์นรากุล
 • • CSR
 • นาย ศิว์วิศว์ อนันตกุล
 • • CSR
 • นาง สมศรี พฤทธิพันธุ์
 • • Human Capital Management
 • นาง สมศรี พฤทธิพันธุ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์
 2. นาย อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์

 • 42
 • KCC
 • บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 21 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล

ที่ตั้งสำนักงาน :
285/1 - ชั้น- ซอย- ถนนประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปณิตตรา อัครวิเนค
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ทิพย์วดี จิตรุ่งภากร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ปณิตตรา อัครวิเนค
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วรุตม์ หอสุวรรณ์
 • • CSR
 • นาง วัชราภรณ์ กาญจนภี
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ทอรุ้ง รำพึง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ทอรุ้ง รำพึง
 2. นาง ทิพย์วดี จิตรุ่งภากร
 3. นางสาว ปณิตตรา อัครวิเนค

 • 43
 • RBF
 • อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย

ที่ตั้งสำนักงาน :
ึ77 - ชั้น- ซอยโพธิ์แก้ว 3 ถนน- คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย สุรชัย ปรัชญาโณทัย
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วาสนา ทองวัดเพ็ง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช
 2. นาย สุรชัย ปรัชญาโณทัย
 3. นางสาว วาสนา ทองวัดเพ็ง

 • 44
 • ETC
 • เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์

ที่ตั้งสำนักงาน :
88,88/1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย สระบุรี 18110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง อนัญญา เนตรจารุ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อัณฑิกา เกษวัฒนากุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย คณิต ศรีแก้วพวง
 • • CSR
 • นางสาว พิมพ์ชนก อรุณโรจน์วัฒนา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว พิมพ์ชนก อรุณโรจน์วัฒนา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง อนัญญา เนตรจารุ
 2. นางสาว วชิราภรณ์ เนตรจารุ
 3. นางสาว พิมพ์ชนก อรุณโรจน์วัฒนา

 • 45
 • SVT
 • ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี

ที่ตั้งสำนักงาน :
414/25 ซอยพัฒนาการ 1 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุภา ปิยะกรทวีรุ่ง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สุภา ปิยะกรทวีรุ่ง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ศุภรัสมิ์ คล่องมงคลกิจ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง นพารัตน์ เย็นชมชื่น
 • • CSR
 • นาง จิรดา นินทนาวงศา
 • • CSR
 • นางสาว เบญจวรรณ สุขสมวงษ์
 • • CSR
 • นางสาว สุภา ปิยะกรทวีรุ่ง
 • • Human Capital Management
 • นาง จิรดา นินทนาวงศา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว เบญจวรรณ สุขสมวงษ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว สุภา ปิยะกรทวีรุ่ง
 2. นางสาว ภัทรวดี โชติธรรมนาวี
 3. นางสาว ศิริพร แซ่ซิ้ม

 • 46
 • MITSIB
 • มิตรสิบ ลิสซิ่ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
มิตรสิบ ลิสซิ่ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
895-6 ถนนศรีนครินทร์ สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วารุณี นนทศรี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วารุณี นนทศรี
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุรีภรณ์ สงเคราะห์
 • • CSR
 • นาย ศรุต ธราธรชนะกุล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วารุณี นนทศรี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย
 2. นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย
 3. นางสาว วารุณี นนทศรี

 • 47
 • TIPH
 • ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
1115 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง นงลักษณ์ เอี่ยมโชติ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย สาวิน วงศ์รุ่งโรจน์กิจ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ดวงหทัย รุ่งโรจน์วัฒนา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ธณิกานต์ พลสุวัตถิ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ชนิดาภา สิริเธียรวงศ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง นงลักษณ์ เอี่ยมโชติ
 2. นาง สุพัตรา ลิ้มตระกูล
 3. นาย สาวิน วงศ์รุ่งโรจน์กิจ

 • 48
 • CIVIL
 • ซีวิลเอนจีเนียริง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 6 พฤษภาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ซีวิลเอนจีเนียริง

ที่ตั้งสำนักงาน :
68/12 ซีอีซี ชั้น7 ถนนกำแพงเพชร 6 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย เชาวรัตน์ ปัทมทัตต์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณิรัญชรา ยงค์ยุทธิ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สาวิตตรี พึ่งรัศมี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย พุทธิคุณ เจิมเจริญ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุภาวดี กอบธัญการณ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข
 2. นางสาว สาวิตตรี พึ่งรัศมี
 3. นาย เชาวรัตน์ ปัทมทัตต์

 • 49
 • K
 • คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 เมษายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.

ที่ตั้งสำนักงาน :
9/19 หมู่ที่ 7 ชั้น- ซอย- ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ภัทริน หล่อตระกูลงาม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ภัทริน หล่อตระกูลงาม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ภัทริน หล่อตระกูลงาม
 • • CSR
 • นางสาว ภัทริน หล่อตระกูลงาม
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ภัทริน หล่อตระกูลงาม
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล
 2. นาย วงศกร พิเศษสิทธิ์
 3. นางสาว ภัทริน หล่อตระกูลงาม

 • 50
 • BE8
 • เบริล 8 พลัส
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 4 มีนาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เบริล 8 พลัส

ที่ตั้งสำนักงาน :
33/4 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น19 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อัญชลี อินทร์ธำรง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อธิชา เติมวัฒน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุนิสา ทองดียิ่ง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว จุฑาทิพย์ ซ่อมประดิษฐ์
 • • CSR
 • นาย รวิศ สุจริตกุล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว กุลภัทรา อำนาจหาญกิจ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง สุภัตรา สิมธาราแก้ว
 2. นางสาว อัญชลี อินทร์ธำรง
 3. นางสาว อธิชา เติมวัฒน์

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education