สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 51
 • WHAUP
 • ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 26 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
777 หมู่ 13 ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น22 ห้องเลขที่ 2203-2205 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณัชชา รัตนจิตบรรจง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปิยฉัตร ธรรมกันมา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ไพลิน ยะเปียงปลูก
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ณัชชา รัตนจิตบรรจง
 • • CSR
 • นางสาว ณัชชา รัตนจิตบรรจง
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ณัชชา รัตนจิตบรรจง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ปิยฉัตร ธรรมกันมา
 2. นางสาว สุชาดา ฉลองบุญ
 3. นางสาว ไพลิน ยะเปียงปลูก

 • 52
 • STOWER
 • สกาย ทาวเวอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
สกาย ทาวเวอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
247 - ชั้น- ซอย- ถนนร่มเกล้า แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อมรรัตน์ รุ่งอมรศิลป์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย นที นาคธนสุกาญจน์
 • • CSR
 • นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ
 • • Human Capital Management
 • นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ
 2. นาย ภาคภูมิ ทับทิม

 • 53
 • TPS
 • เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 19 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
99 ซอยซีเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วริสรา เทิดทูนการค้า
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ดาวนภา ศุขดวง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุภาวดี ธีระชาติ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย เมธี วิธวาศิริ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วริสรา เทิดทูนการค้า
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธงชัย สุบิน
 • • CSR
 • นาง จรัญญา กิจเกษตรสถาพร
 • • Human Capital Management
 • นาง จรัญญา กิจเกษตรสถาพร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ดาวนภา ศุขดวง
 2. นางสาว สุภาวดี ธีระชาติ

 • 54
 • HENG
 • เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 19 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล

ที่ตั้งสำนักงาน :
69 หมู่ 7 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 50210

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พัชรภรณ์ พุ่มพวง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย พิชิต วงค์อนุกูล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย เบญจรงค์ คำมะนิด
 • • CSR
 • นาย สมภพ ปุณฑริกาภา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สริณยา กฤษณคุปต์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์
 2. นางสาว พัชรภรณ์ พุ่มพวง
 3. นาย สมยศ ยั่งยืนกุล

 • 55
 • TFM
 • ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 19 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์

ที่ตั้งสำนักงาน :
89/1 หมู่ที่ 2 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จิตรา วิกรัยไพศาล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ธีรพล สูญพ้นไร้
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธัญเทพ ทิวากรสกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว จิตรา วิกรัยไพศาล
 2. นาย ธีรพล สูญพ้นไร้

 • 56
 • PLANET
 • แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 18 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย

ที่ตั้งสำนักงาน :
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พรนิภา มกกงไผ่
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว พรนิภา มกกงไผ่
 2. นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

 • 57
 • KISS
 • โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 15 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ตั้งสำนักงาน :
100/8, 100/51-54 ว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น12, 19 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วิภาภรณ์ เนียมละออง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กิติยา เฉลิมปกิตตินันท์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กิติยา เฉลิมปกิตตินันท์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ฤทธิชัย กชอำไพ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว นฤมล สุขกมลวัฒนา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ปาริฉัตร แสงม่วง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว วิภาภรณ์ เนียมละออง

 • 58
 • JDF
 • เจดีฟู้ด
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เจดีฟู้ด

ที่ตั้งสำนักงาน :
116, 116/1, 116/2 - ชั้น- ซอย- ถนน- บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว จุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ณิชชดา แก้วเนตร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง พรทิพย์ภา พิทยาพละ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว วัลลีย์ ชาญสุขสุรโชติ
 • • CSR
 • นาง พรทิพย์ภา พิทยาพละ
 • • CSR
 • นางสาว วัลลีย์ ชาญสุขสุรโชติ
 • • CSR
 • นางสาว จุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วัลลีย์ ชาญสุขสุรโชติ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว รัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์
 2. นางสาว ธีรดา หอสัจจกุล
 3. นางสาว จุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์

 • 59
 • A5
 • แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 4 กรกฎาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
349 เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น19 ห้องเลขที่ 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย อภิวัชร์ เสถียรธนรัตน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์
 2. นางสาว ชมพูนุท สุวรรณ
 3. นาย อภิวัชร์ เสถียรธนรัตน์

 • 60
 • SCB
 • เอสซีบี เอกซ์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 27 มิถุนายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอสซีบี เอกซ์

ที่ตั้งสำนักงาน :
9 สำนักงานใหญ่ ชั้น9C ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ชนกานต์ อนันตคุณากร
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ศิริบรรจง อุทโยภาศ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ดรณัฏฐ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว PATCHARA CHOENGWILAT
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วรรณพร บุลสุข
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ประภพ ปฏิภาณวิเศษ
 • • CSR
 • นางสาว บุษกร ตรีสวัสดิ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ทัศนียา ประทุมเพ็ชร์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ศิริบรรจง อุทโยภาศ
 2. นาย ดรณัฏฐ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
 3. นางสาว ชนกานต์ อนันคุณากร

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education