สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 31
 • READY
 • เรดดี้แพลนเน็ต
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 เมษายน 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เรดดี้แพลนเน็ต

ที่ตั้งสำนักงาน :
51 เมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้น17 ห้อง 1701- 1706 ถนนพระราม 9 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อนัญญา แสงรัตนเดช
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กรกนก ใจทัด
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อนัญญา แสงรัตนเดช
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กรกนก ใจทัด
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว นาริศา ร่อนรา
 • • CSR
 • นางสาว รุ่งรัตน์ วัฒนโฆษิต
 • • CSR
 • นางสาว นาริศา ร่อนรา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว รุ่งรัตน์ วัฒนโฆษิต
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว กรกนก ใจทัด
 2. นางสาว อนัญญา แสงรัตนเดช

 • 32
 • KTMS
 • เคที เมดิคอล เซอร์วิส
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 มีนาคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เคที เมดิคอล เซอร์วิส

ที่ตั้งสำนักงาน :
95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย วุฒิไกร เกรียงไกรยศ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย วุฒิไกร เกรียงไกรยศ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วุฒิไกร เกรียงไกรยศ
 • • CSR
 • นาย ศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์
 • • CSR
 • นาย วุฒิไกร เกรียงไกรยศ
 • • Human Capital Management
 • นาย ศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์
 • • Human Capital Management
 • นาย ปฏิวัติ ห้าวหาญ
 • • Human Capital Management
 • นาย วุฒิไกร เกรียงไกรยศ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์
 2. นาย วุฒิไกร เกรียงไกรยศ
 3. นางสาว กาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา

 • 33
 • EVER
 • เอเวอร์แลนด์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอเวอร์แลนด์

ที่ตั้งสำนักงาน :
223/96 คันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น21 ซอย- ถนนสรรพาวุธ บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รวินท์นิภา แสงพันธุ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว รวินท์นิภา แสงพันธุ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ทัชชกร สมจิตติ์ชอบ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว รวินท์นิภา แสงพันธุ์
 • • CSR
 • นางสาว รวินท์นิภา แสงพันธุ์
 • • Human Capital Management
 • นาง สุทัศนา แสนสุภา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว รวินท์นิภา แสงพันธุ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ทัชชกร สมจิตติ์ชอบ
 2. นาง สุทัศนา แสนสุภา
 3. นางสาว รวินท์นิภา แสงพันธุ์

 • 34
 • SENX
 • เซ็น เอกซ์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 30 มกราคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เซ็น เอกซ์

ที่ตั้งสำนักงาน :
522 ซอยรัชดาภิเษก 28 ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุคนธา เกษมสุข
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว สุคนธา เกษมสุข
 2. นาย พงศธร ชิณบุตร

 • 35
 • SUPER
 • ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 มกราคม 2566

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
223/61 คันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น14 ถนนสรรพาวุธ บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พรวิสาข์ มังกิจ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พรวิสาข์ มังกิจ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว รุ่งนภา จันทร์เด่นดวง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พรวิสาข์ มังกิจ
 • • CSR
 • นางสาว พรวิสาข์ มังกิจ
 • • Human Capital Management
 • นาง กุลชลี นันทสุขเกษม
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ลลนันท์ คุณวัฒน์พงศ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง กุลชลี นันทสุขเกษม
 2. นางสาว ลลนันท์ คุณวัฒน์พงศ์
 3. นางสาว พรวิสาข์ มังกิจ

 • 36
 • AAI
 • เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 21 ธันวาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ตั้งสำนักงาน :
55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 บางกระเจ้า เมือง สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณัฏฐณิชา วัฒนา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ณัฏฐณิชา วัฒนา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว วรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ณัฏฐณิชา วัฒนา
 • • CSR
 • นางสาว วรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์
 • • CSR
 • นางสาว ณัฏฐณิชา วัฒนา
 • • CSR
 • นางสาว วิจิตรา เที่ยงธรรม
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ณัฏฐณิชา วัฒนา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วิจิตรา เที่ยงธรรม
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย เอกราช พรรณสังข์
 2. นางสาว วรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์

 • 37
 • XO
 • เอ็กโซติค ฟู้ด
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 21 ธันวาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอ็กโซติค ฟู้ด

ที่ตั้งสำนักงาน :
130-132 สินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น9 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พิชญดา ศศิวงศ์ภักดี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พิชญดา ศศิวงศ์ภักดี
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว วาสนา สร้อยพลาย
 • • CSR
 • นางสาว กรรณิการ์ จันต๊ะนิด
 • • Human Capital Management
 • นาง สุภาพร พวงสุวรรณ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย จิตติพร จันทรัช
 2. นางสาว วาสนา จันทรัช
 3. นางสาว พิชญดา ศศิวงศ์ภักดี

 • 38
 • BRI
 • บริทาเนีย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 14 ธันวาคม 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บริทาเนีย

ที่ตั้งสำนักงาน :
496 - ชั้น- ซอย- ถนน- สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กิ่งกาญจน์ หวานแหลม
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ดรัณ ขันเล็ก
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วณิชญา หอมสุวรรณ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ธัญญาภรณ์ ชุ่มจุ้ย
 • • CSR
 • นางสาว จิตติมาศ เจริญสุข
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วราภรณ์ ดาโอภา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว พนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบ
 2. นางสาว วณิชญา หอมสุวรรณ

 • 39
 • TPCH
 • ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 พฤศจิกายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
4/2 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ชนะกานต์ แพน้อย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว จันทกานต์ จันทร์พลังศรี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อณัศยา วังสวัสดิ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ผกามาศ ติ้นสั้น
 • • CSR
 • นางสาว นันท์นภัส สระบงกช
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ยุพา จินดาวงศ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ชนะกานต์ แพน้อย
 2. นางสาว ผกามาศ ติ้นสั้น
 3. นางสาว อณัศยา วังสวัสดิ์

 • 40
 • BIS
 • ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 14 พฤศจิกายน 2565

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์

ที่ตั้งสำนักงาน :
479 ชั้น4 ถนนบอนด์สตรีท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พิจิตรา สินรวม
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พัทธนันท์ ธีระเมตรสมิต
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วิรดา วิริยกิจจา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธีรทัศน์ มีแสง
 • • CSR
 • นางสาว วิรดา วิริยกิจจา
 • • Human Capital Management
 • นาย จีระศักดิ์ ชูโชติ
 • • Human Capital Management
 • นาย อัครัชวงษ์ พัฒนะพันธ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ
 2. นาย รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล
 3. นางสาว พิจิตรา สินรวม

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education