Alumni

CBCE 2016 (รุ่น 1)

คุณสันติ ศรีวิชาญกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด

“ผมรู้สึกโชคดีที่ได้เข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 1 เพราะที่ปรึกษาเป็นระดับกูรูธุรกิจของประเทศ และเจ้าหน้าที่ CBCE ทุกท่านมากด้วยความรู้และประสบการณ์ คำแนะนำต่างๆที่ได้รับ สามารถช่วยบริษัทได้จริง ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นในนามบริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงไจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน หากท่านใดสนใจผมขอแนะนำให้สมัคร เพราะจะเป็น 12 เดือนที่ให้ทุกท่านได้มากกว่าที่คิดครับ”

คุณวารีรัตน์ อัครธรรม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทรเด้นท์ สตีล จำกัด

“การเข้าร่วมโครงการCBCE คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต นอกจากจะได้ประสบการณ์ความรู้จากหลากหลายธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย ยังเปิดโลกในมุมมองใหม่ วิธีคิดใหม่ ได้วิเคราะห์จนเจอวิธีแก้ปัญหาในเรื่องที่เรามองไม่เห็นว่ามีทางออก สามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น ที่ปรึกษาเป็นแรงผลักดันและช่วยวางกลยุทธ์ให้ว่ายจากred ocean ไป blue ocean โดยพัฒนาสินค้าและบริการของเราให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ้งใจกับความเมตตาของพี่ๆรุ่น1 การดูแลเอาใจใส่ของทีมงานมืออาชีพCBCE ความลึกซึ้งของวิทยากร ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆนะคะ รักโครงการนี้สุดหัวใจ”

คุณปรียาพรรณ ภูวกุล

รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

“ได้รับโอกาสที่ดีในการเข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก วิทยากรทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในแต่ละสาขาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแต่ละท่านได้ถ่ายทอดความรู้ และแชร์ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาบริษัทให้มีศักยภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดมุมมองทางความคิดในหลายๆ ด้านเช่นกัน นอกจากวิทยากรที่มีคุณภาพแล้ว สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านล้วนมีคุณภาพมาก แต่ละท่านได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจ และรูปแบบธุรกิจที่มีทั้งความรู้ ความหลากหลาย ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก”

คุณอารยา คงสุนทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

"ประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 1 ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้สละเวลาอันมีค่า ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจ นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับยังประทับใจเพื่อนร่วมชั้นเรียน ที่มีความเป็นกันเอง และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณโครงการด้วยความจริงใจ"

คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด

“CBCE ถือว่าเป็น new initiative of executive course ด้วยการ integrate ความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาเข้ากับความพร้อมขององค์กรที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อมุ่งสู่การสร้างองค์กรยั่งยืนอย่างแท้จริง สิ่งที่ CBCE นำเสนอให้กับวงการธุรกิจไทยผมถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือคำว่า CSR หากต้องให้คำนิยามสั้น ๆ แต่ครบถ้วนคงเป็น ‘ความมุ่งมั่นในการสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศไทย’ ครับ”

คุณอรรณพ เชิดเกียรติศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คราวน์ เซรามิคส์ จำกัด

“ประทับใจในการบริหารจัดการของทีม CBCE และการจัดสรรโปรแกรมและกิจกรรมที่เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาของบริษัท รู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านที่ปรึกษาทุกท่าน ซึ่งหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้ว อีกทั้งแต่ละท่านที่ปรึกษามีความเข้าใจรูปแบบการทำงานและความเป็นธุรกิจครอบครัวเป็นอย่างดี ทำให้สามารถให้คำปรึกษาและแนวคิดได้ตรงจุด”

คุณคมเดช วิจิตรจรัสกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีดีซี สปรอกเก็ต จำกัด

“พูดถึงCBCEคือความโชคดีของผมก่อนเข้าก่อนเข้าก็คิดว่ามีแค่คนมาแนะนำเราเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จบกันไปหลังจากเข้าร่วมโครงการผมได้ประสบการณ์จากท่านประธานของหลายๆบริษัทมาแนะแนวทางเปิดโลกทัศใหม่ๆซึ่งไม่น่าหาได้จากที่ไหนในการโครงการเดียวแต่นี่เป็นโครงการเดียวที่มาครบเบ็จเสร็จขอบคุณท่านประธานและผู้บริหารทั้งหมดที่ได้ให้โอกาศบริษัทผมอยากแนะนำให้มาร่วมโครงการกันแล้วท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านไม่สามารถหาความรู้ได้จากที่ในโครงการเดียว”

คุณจารุศักดิ์ พงษ์ศิริ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด

“ทางบริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด ขอขอบคุณมากที่ได้รับคัดเลือกผ่าน 1 ใน 14 บริษัท เข้าอบรมกับศูนย์ CBCE ทางบริษัทฯรู้สึกดีใจและพร้อมที่จะศึกษาและเรียนรู้เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาองค์กร แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการยิ่งทำให้ประทับใจกับทีมงานที่จัดหาวิทยากร และที่ปรึกษาดีๆ ที่มากประสบการณ์มาแนะนำแนวคิด และวิธีการบริหารจัดการได้ตรงกับโจทย์ที่เราอยากได้ รวมท้ังได้พบกับพี่ ๆ อีก 13 บริษัท หลากหลายธุรกิจที่มีมุมมอง และกลยุทธในการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็น idols ของผมที่จะพัฒนาองค์กรให้ ‘มีศักย์ภาพแบบยั่งยืน’ ตามเจตนารมของศูนย์ CBCE ต่อไปครับ”

คุณสุภรา สินสมุทรผดุง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด

“ครั้งแรกที่มีโอกาสรู้จักโครงการศุนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันหรือ CBCE ในงานเปิดตัว ก็ลังเลที่จะเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากบริษัทของเราเป็นบริษัทขนาดเล็กและเป็นธุรกิจครอบครัว หลังจากที่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแล้ว ไม่ผิดหวังเลยค่ะ ดิฉันได้มีรับความรู้และแนวคิดดี ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิใน workshop ที่ทางโครงการจัดขึ้น รวมทั้งได้เยี่ยมชมบริษัทที่มีการพัฒนาอย่างบูรณการและจับต้องได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี นับเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามาก รวมทั้งได้มีเพื่อนร่วมรุ่นที่มาจากหลายๆ ธุรกิจ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นการสร้าง networking ที่มีความยั่งยืน ยินดีมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ เช่นนี้ค่ะ”

คุณอนุชา กิจธรรมรัตน์

กรรมการ บริษัท ที - เร็กซ์ สตีล จำกัด

"การที่ทางบริษัทได้รับคัดเลือกเข้าหลักสูตรของ CBCE เป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้ทางบริษัทมากมายครับ ได้เรื่องการคิดเชิงเหตุและผล มีหลักการมากกว่า ความรู้จากวิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเวลามากครับ รวมถึงการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากผู้บริหารบริษัทชั้นนำและการดูแลต้อนรับอย่างดีจากทีมงานของ CBCE ผมยังได้ความรู้จากการเยี่ยมชมโรงงานจากประสบการณ์ของผู้บริหารแต่ละท่านมาแบ่งปันกัน รวมทั้งได้มีโอกาสสังสรรค์กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ มีประโยชน์อย่างมาก”

คุณนุชรินทร์ โกวิทคณิต

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด

“ที่เข้าโครงการมาก็เพราะมีคนแนะนำมา ซึ่งแรกๆ ไม่ได้คาดหวังมากอะไร เพราะก็เคยเข้าร่วมโครงการอื่นๆ มาบ้าง แต่พอได้เข้าร่วมโครงการแล้ว รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะ ให้ความรู้ครบทุกด้าน ไม่ว่าเป็นเรื่อง กลยุทธ์องค์กร การบริหารคน ฯลฯ โดยวิทยากรและที่ปรึกษาระดับ Top ทั้งนั้น บวกกับแต่ละบริษัทที่เข้าโครงการก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆ บ้างก็มีปัญหาเหมือนๆ กัน ก็มีการแลกเปลี่ยนกัน ทั้งผู้ประกอบการและที่ปรึกษา ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง”

คุณชโลธร สุมิตรเหมาะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำกัด

“CBCE เป็นหลักสูตรที่ช่วยเติมเต็มการบริหารจัดการธุรกิจในทุกๆด้านให้สามารถเติบโตแบบยั่งยืน ทั้งองค์ความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของวิทยากรทุกท่าน ช่วยจุดประกายแนวคิด และมุมมองใหม่ๆ ที่สามารถเอาไปปรับใช้ในการบริหารธุรกิจ บริหารคน การแชร์ประสบการณ์จากเพื่อนร่วมรุ่นที่มาจากแวดวงธุรกิจที่แตกต่างกัน ทำให้เราได้สร้าง networking ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ได้มิตรภาพที่น่าประทับใจ ผมถือว่าCBCE เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนองค์กรที่ต้องการเติบโตแบบยั่งยืน อย่างแท้จริงครับ”