Alumni

CBCE 2018 (รุ่น 3)

ทันตแพทย์สุเทพ ทัศนานุตริยกุล

กรรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน)

“นับเป็นโอกาสที่ดีมากๆครั้งหนึ่งของบริษัทที่ได้เข้าร่วม โครงการCBCE อาจารย์ และทีมงานได้ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและพนักงาน แบบตรงประเด็นและเจาะลึก จึงทำให้แก้ ปัญหาที่แก้ไม่ได้ จนทำให้บริษัท มีผลประกอบการ ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขอขอบคุณ โครงการCBCE ท่านชนินท์ ดร.ลักขณา ดร.วงพงษ์ Mentorทุกท่าน คุณทิพย์และทีมงาน ทุกคน”

คุณจิตราภรณ์ ลยานันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเนียน อินต้า จำกัด

“เป็นหนึ่งในโครงการที่ดีมากที่สุดตั้งแต่เคยได้เข้าโครงการอื่นๆมา ช่วยเปิดมุมมองและความคิดเป็นอย่างมาก ท่านที่ปรึกษา ทุกท่านมีประสบการณ์ ความสามารถสูงมาก มองขาด ตรงประเด็น และมีความตั้งใจ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้เป็นอย่างมาก ที่จะช่วยพัฒนาพวกเรา.. ทำให้ได้เห็นบริษัทในมุมที่ไม่เคยเห็น ได้ตระหนักรู้ถึงจุดอ่อน และต้นตอของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กร ชัดเจนมากขึ้น สามารถนำคำแนะนำต่างๆ มาปรับใช้เพื่อหาวิธีแก้ไขได้อย่างถูกจุด ทีมงานทุกคนเต็มที่มากค่ะ มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกเรื่อง ขอบคุณโครงการนี้มากๆจริงๆค่ะ”

คุณเกษมสันต์ สุจิวโรดม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด

“ได้รับประโยชน์การโครงการนี้เป็นอย่างมาก สามารถนำความรู้ คำแนะนำ และประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษา นำไปปรับใช้ ได้อย่างทันที ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน และวัดผลได้

โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แบบที่ไม่สามารถหาประสบการณ์แบบนี้จากโครงการอื่นได้แน่นอน ไม่เฉพาะ 3 ท่านที่เข้าอบรม แต่ฝ่ายบริหารทุกคนจากทุกฝ่าย หลังจากเข้าร่วมโครงการ ทำให้พวกเรา ทีมงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมกับที่ปรึกษา ได้รับแรงบันดาลใจ แรงกระตุ้น พร้อมเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กร ที่ชัดเจน ตรงประเด็น สามารถลงมือทำได้เลย

ถือเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เติบโต และเพิ่มมุมมองในการทำงานได้เป็นอย่างมาก”

คุณอุกฤษฏ์ อธิพันธุ์อำไพ

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลเบิลฟูดเทรดดิ้ง จำกัด

“ความประทับแรกเริ่มตั้งแต่ course work ที่ทางที่ปรึกษาทุกๆท่านได้มาย่อประสบการณ์จริงให้พวกเราได้เรียนรู้ภายในเวลาสองสามชั่วโมง บางคลาสถึงขั้นกลัวที่จะเดินออกไปเข้าห้องน้ำ ความประทับใจถัดมาจากการได้มีโอกาสนำเสนอธุรกิจของพวกเราให้กับทางที่ปรึกษา ได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของทางที่ปรึกษาทุกๆท่านที่ทั้งมารับฟังและให้ความเห็นรวมไปถึงข้อเสนอแนะหลายๆอย่างที่นำไปใช้ได้จริงทันทีที่เดินลงจากเวที ท้ายสุดประทับใจกับทางทีมงาน CBCE #ทีมพี่ทิพย์ และน้องๆทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นทางน้องกานต์ น้องพิงค์ น้องเบิร์ด รวมถึงน้องใหม่ล่าสุดน้องปิ๊งที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มโครงการและติดตามสนับสนุนพวกเราในการนัดหมาย follow up กับทางที่ปรึกษาทุกๆครั้ง ดีใจที่ได้เป็นส่วนนึงของครอบครับ CBCE ครับ”

คุณพิมพ์รัตน์ ตั้งเผ่าศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเจอร์ จำกัด

“บริษัทต้องขอขอบคุณท่านที่ปรึกษา อาจารย์สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล และ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ที่ได้สละเวลามาเป็น mentor ให้ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา

คำแนะนำของท่านทั้ง 2 ตรงกับความท้าทายที่บริษัทมี สามารถนำมาปรับใช้แก้ปัญหาได้ทันที ช่วยแนะแนวทางการทำการตลาด การขายที่แปลกและแตกต่างจากที่บริษัทเคยทำ มองนอกกรอบ ทำในสิ่งที่ท้าทาย แต่ไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์มากจนเกินตัว แก้ไขปัญหาให้บริษัทสามารถพลิกเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี สอนวีธีการคิดอย่างมีตรรกะ เชื่อมโยงข้อมูลที่มีและ นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมโครงการ ถือว่าเหนือความคาดหมายในทุกมิติ บริษัทได้บรรลุเป้าหมายทุกข้อ ถือว่าระยะเวลา 1 ปีเป็นเวลาที่สั้นมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เข้าโครงการ บริษัทฯมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแนะนำและบอกต่อโครงการ CBCE ให้กับบริษัทอื่นๆ ต่อไปค่ะ”

คุณบุญ ยงสกุล

ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด

“โครงการ CBCE ได้ให้ประสบการณ์ ความรู้และชี้แนะแนวคิดรวมทั้งมุมมองใหม่ๆ กับทางเรา แม้เราจะไม่เคยได้รู้จักโครงการมาก่อน แต่เมื่อได้เข้าร่วมแล้ว ก็มีความประทับใจที่มีโครงการดีๆ และมีความตั้งใจสูงมากที่จะช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งแม้แต่ท่านวิทยากรที่มาบรรยายก็ดี รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ทางเราก็รู้สึกได้ถึงความจริงใจ ตั้งใจ และสละเวลาอันมีค่าให้กับเรา

สุดท้ายนี้ทางเราขอให้โครงการ CBCE ได้อยู่คู่กับภาคธุรกิจที่ตั้งใจจะพัฒนาตนเองสืบเนื่องต่อไปอย่างมั่นคง และยั่งยืน”

คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

“อัพเดทสิ่งที่รู้อยู่แล้ว ในมุมมองใหม่ และสิ่งใหม่ๆที่โลกก้าวไปไกลกว่าอดีตที่เรียน ได้ฟังประสบการณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร”

คุณสิริมนต์ อู่ทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท มนต์โลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด

“ขอขอบคุณโครงการ CBCE ที่ให้โอกาสบริษัทได้เข้าโครงการ บริษัทได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ พร้อม Workshop ที่ทำให้เรารู้จุดอ่อนของบริษัท ที่ต้องรีบดำเนินการ มุมมองจากที่ปรึกษา ทำให้เราเห็นโลกภายนอกมากขึ้นและ สร้างแรงบันดาลใจให้อยากจะพัฒนาองค์กรไปให้ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายขอขอบคุณทีมงานCBCE ที่ใส่ใจทุกกระบวนการ หาข้อมูล และคอยช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ได้เข้าโครงการ”

คุณนพดล ธรรมวิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด

“ถือเป็นความโชคดีที่บ.นอร์ธแลนด์ ฯได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE ซึ่งเป็นโครงการที่หลายธุรกิจใฝ่ฝันที่จะเข้าร่วม เหตุผลสำคัญคือการที่เราจะมีโอกาสได้รับความรู้และแนวคิดในการทำธุรกิจระดับขั้นเทพจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จอย่างสูงซึ่งโดยปกติคงเป็นเรื่องที่ยากมาก

แต่ด้วยความตั้งใจของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย นำโดยคุณชนินท์ที่อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อยกระดับความสามารถของ SME ไทยให้สามารถแข่งขันและเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง จึงเปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้ารับการพัฒนา และหลังจากเข้าโครงการทำให้บริษัทได้รับความรู้และแนวคิดเชิงกลยุทธ์มาปรับใช้ได้จริง มีมุมมองที่กว้างและลึกมากขึ้น เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาของบริษัทในทุกมิติไม่ว่ากลยุทธ์ด้านการตลาด การเงิน การผลิต นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนๆในวงการธุรกิจที่หลากหลายมีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์ดีๆและเป็นเครือข่ายที่ดี

สุดท้ายขอขอบคุณโครงการCBCE และทีมงานทุกท่านอย่างสูงที่ดูแลเอาใจใส่พวกเราทุกคนในโครงการเป็นอย่างดี”

คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

“ธุรกิจ SME ที่มี big dream ต้องฝ่าฟันเพื่อพิชิตข้อจำกัดต่างๆและพร้อมเผชิญความท้าทายใหม่ๆ มิเช่นนั้นความฝันนั้นก็จะเป็นฝันลมๆแล้งๆ การที่จะ turn vision into reality นั้นจำเป็นต้องมีตัวช่วยหนุนส่ง และโครงการ CBCE นี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆ ด้วยประสบการณ์อันยอดเยี่ยมและความตั้งใจของเหล่าอาจารย์ที่ปรึกษาในการวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาและความท้าทายของแต่ละบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ความมุ่งมั่นทุมเทของทีมงาน CBCE อีกทั้งเพื่อนร่วมโครงการจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่ช่วยเปิดมุมมองแบ่งปันประสบการณ์และสร้างสายสัมพันธ์”

คุณวรพจน์ ลาภวัฒนะมงคล

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด

“เป็นโครงการที่ให้มากกว่าความรู้ เป็นมากกว่าพี่เลี้ยง รวมถึงใส่ใจผู้ประกอบการ และสำหรับ Mentor ทุกท่าน ผมเชื่อว่า ไม่มีคอร์สไหน สามารถรวม Mentor ระดับ CEO ใน listed company มาช่วย ธุรกิจที่กำลังเติบโตได้มากเท่านี้ ทั้งร่วมกันแชร์ประสบการณ์ และ ร่วมกันคิดหาแนวทาง เพื่อ Improve ตั้งแต่ strategy จนถึงระดับ Execution

ขอขอบคุณ โครงการดีๆ แบบนี้ นะครับ หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างดีครับ”

คุณพลพรรษ สุวรรณพิมลกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีโอ เทรดดิ้ง จำกัด

“เนื่องจากบริษัทเราเป็นแบบครอบครัว ไม่เคยมีที่ปรึกษา พนักงานที่มีอยู่ก็ไม่ใช่เป็นผู้บริหารชั้นสูง แต่หลังจากที่อยู่ใน CBCE ตอนนี้บริษัทมีที่ปรึกษามาคอยให้คำแนะนำดูแล รุ้สึกเป็นเกียรติและเป็นแนวทางที่สามารถมาปรับปรุง และ วางแผนกับธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งมีโอกาสได้เข้ารับฟังการบรรยาย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่ละท่านแชร์จากประสบการณ์จริง ผมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งมีโอกาสได้พาลูกน้องไปรับฟังระหว่างการอบรมด้วย ทำให้ได้ความรู้และประโยชน์ทุกฝ่าย สามารถสร้างความเป็นผู้นำ มีความคิดนอกกรอบ สามารถพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป และหลังจากอบรมยังได้เพื่อนที่ดีที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาทุกทุกด้านต่อไปด้วยกัน รู้สึกภูมิใจและประทับใจโครงการนี้มากครับ ขอบคุณมากทางทีมงานที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งใน CBCE ครับ”

คุณฐิติธัม พงศ์พนางาม

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จำกัด

“การเข้าร่วมโครงการ CBCE ทำให้บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง ได้รับคำแนะนำและข้อคิดเชิงธุรกิจแบบเจาะลึกและตรงจุด จากที่ปรึกษาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแนวหน้าของประเทศ ได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ผ่านประสบการณ์ของที่ปรึกษาฯ ซึ่งสามารถนำมาใช้พัฒนาต่อยอดได้จริง ขอบคุณที่ปรึกษาที่ทุ่มเท และสละเวลาเพื่อช่วยพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการครับ”

คุณชินพล ตระกูลยุทธชัย

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด

“การเข้าร่วมโครงการเป็นแรงผลักดันให้บริษัทเติบโต ไม่หยุดนิ่ง การได้รับคำแนะนำ และการได้ฟังประสบการณ์จากผู้อื่นมีประโยชน์อย่างมาก การบังคับให้ Key Person ทั้ง 3 คนในบริษัทได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีมาก ได้ทำอย่างอื่นนอกเหนือจากการทำงานร่วมกัน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ร่วมกันทำให้มีความเข้าใจที่ใกล้เคียงกัน”

คุณธวัชชัย เหลืองวรพันธ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด

“รู้สึกโชคดีที่เข้าร่วมโครงการ CBCE เนื่องจากโครงการได้นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับทางบริษัท อีกทั้งยังจัดสรรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ตรงกับปัญหาของทางบริษัททำให้เกิดการแก้ไขที่ถูกจุด และพัฒนาบริษัทอย่างแท้จริงและยั่งยืน ในหลายๆคำแนะนำทางบริษัทไม่เคยได้ให้ความสำคัญหรือนำมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการพัฒนา แต่ที่ปรึกษากลับชี้จุดและเปิดมุมมองใหม่ รวมถึงวิธีการไปถึงเป้าหมายอีกด้วย

ทางบริษัทขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านในโครงการ CBCE โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ปรึกษา ที่สละเวลาและทุ่มเทให้กับการพัฒนาบริษัทอย่างเต็มรูปแบบ”

คุณชมพู ออรัตนชัย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เค เค (ไทยแลนด์) จำกัด

“รู้สึกประทับใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก เพราะความรู้ที่ได้สามารถนำมาใช้จริงได้ และนอกจากนี้ยังได้รับความรู้ใหม่ๆเพื่อเป็นการเปิดมุมมองในการทำงานด้วย

ได้พบเพื่อนๆใหม่ที่น่ารักและได้พลังบวกในการทำงานเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่โครงการน่ารักมาก ติดตามและให้คำแนะนำที่ดีมากๆ รู้สึกมั่นใจและอบอุ่นขึ้นมากค่ะ”

ว่าที่ร.ต.บุญชัย เดชาโภคิน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภริช จำกัด

“การได้เข้ามาเรียนหลักสูตร CBCE ทำให้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเพื่อเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ จากเดิม เรามีความรู้ไม่มาก รู้แบบผิวเผิน สอบถามจากคนโน้นทีคนนี้ที แล้วมาประติดประต่อ ข้อมูลเอง หลังจากที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร CBCE แล้ว ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น วิทยากรที่มาให้ความรู้ในการอบรมแต่ละครั้ง ได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงานจริงๆ ซึ่งเราไม่สามารถรับฟังได้จากที่อื่น และเมนทอร์ จากโครงการที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษา แนะนำขั้นตอนการบริหารงานที่ถูกต้องและเป็นมืออาชีพมากขึ้น ทำให้เราปรับเปลี่ยนบริษัท จากระบบการบรหารแบบครอบครัว( Family Business ) เป็น องค์กร มากขึ้น”

คุณรุ่งเพ็ชร สังข์ทอง

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ. เอส. ไอ. พรีซิชั่น จำกัด

“ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมโครงการ CBCE ในปี 2561 นี้

จากโอกาสที่ได้ร่วมโครงการ CBCE เกือบ 1 ปีที่ผ่านมา ผมประทับใจในทีมบริหารโครงการและคณะที่ปรึกษาทุกท่าน โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อองค์กรผมจริงๆ

ขอบคุณที่ปรึกษาโครงการทุกท่าน ที่ได้สละเวลาเข้ามาแนะนำและให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในบริษัทของผม ผมสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นของทีมบริหารโครงการ ที่ต้องการการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี ให้กับบริษัท รวมถึงบุคลากรของผมจริงๆ การแนะนำจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข และการแนะนำเพื่อพัฒนาจุดแข็ง ทำให้บริษัทของผมในปัจจุบัน มีการบริหารจัดการภายในที่เป็นระบบ มั่นคง และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น และทำให้จุดบกพร่องในสายป่านการพลิตของเรานั้น ได้ถูกแก้ไขให้เข้าใกล้ zero defect ยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน

ผมขอขอบคุณทีมบริหารโครงการ CBCE ทุกท่าน และจะนำคำแนะนำของทีมบริหารโครงการไปใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ให้องค์กรมีความเข็มแข็งและมั่นคงมากขึ้นต่อไปครับ”

คุณเอกพงศ์ โชคชัยวิทัศน์

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

“ขอขอบคุณ “ โครงการ CBCE ” ที่ให้โอกาสบริษัทมาเธอร์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการที่ดีมากๆนี้

ต้องขอขอบคุณทีมงานพี่ทิพย์ น้องเบิร์ด และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา คุณบุญยง ตันสกุล และคุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย (พี่จาว) ที่เสียสละเวลามาให้คำแนะนำ ทำให้มาเธอร์ได้พัฒนา ต่อยอด วิธีคิด การตลาด การสร้างแบรนด์ วางแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพมากขึ้น”