ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • CBCE 2019: ที่ปรึกษาประจำบริษัท เริ่มเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 4 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา

  และมีการจัดประชุมเพื่ออัพเดทและติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ จนสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2562 โดยแต่ละบริษัทฯจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน ตามประเด็นความท้าทายหลักของบริษัท

  รายละเอียด

 • CBCE 2019: ศูนย์ฯได้จัดอบรมเชิงธุรกิจและเข้าเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน สำหรับบริษัท รุ่นที่ 4 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562

  รวมระยะเวลา 8 วัน ครอบคลุมด้านกลยุทธ์ธุรกิจ, การตลาด, การบริหารจัดการองค์กร, การเงิน, การผลิต, ทรัพยากรบุคคล และธุรกิจครอบครัว โดยใน 2 วันสุดท้ายของการอบรม ศูนย์ฯ ได้จัดเวทีสำหรับบริษัท รุ่นที่ 4 ทั้ง 22 บริษัท เพื่อนำเสนอแผนงาน ต่อ คณะที่ปรึกษา (advisor panel) รวมทั้ง ร่วมทานอาหารมื้อค่ำกับ คณะที่ปรึกษา ศูนย์ CBCE

  รายละเอียด

 • CBCE 2019: ศูนย์ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 4 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ศูนย์ CBCE ได้จัดงาน Orientation day สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 4 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กุลภัทรา สิโรดม รองประธานกรรมการศูนย์ CBCE กล่าว Welcome speech พร้อมทั้งกล่าวบรรยายในหัวข้อ “การให้คำแนะนำแบบ One-on-one จากมุมมองที่ปรึกษา”, คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการส่งเสริม SMEs”, คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการศูนย์ CBCE และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อ “Growing in the New Future”

  รายละเอียด

 • Center for Building Competitive Enterprises (CBCE) organized “CBCE Information Day" ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รายละเอียดแก่บริษัทที่สนใจสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศูนย์ CBCE

  โดยในวันงาน ทางศูนย์ฯได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการศูนย์ CBCE และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวบรรยาย ในหัวข้อ “CBCE: for potential enterprises , for sustainable growth” พร้อมทั้งแนะนำศูนย์ฯและที่ปรึกษาโครงการ, และคุณทิพย์สุคนธ์ ศุภสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CBCE ได้นำเสนอรายเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ และขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือกบริษัท โดยในช่วงสุดท้าย เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ในปี 2560-2561 มาบอกเล่าถึงประสบการณ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  รายละเอียด

 • คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวบรรยาย ในหัวข้อ "How to Lead Organization to the Next Level"

  สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 3 รุ่น (CBCE2016, CBCE2017, และ CBCE2018) ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • CBCE 2018: ที่ปรึกษาประจำบริษัท เริ่มเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา

  และมีการจัดประชุมเพื่ออัพเดทและติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ จนสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2561 โดยแต่ละบริษัทฯจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน ตามประเด็นความท้าทายหลักของบริษัท

  รายละเอียด

 • CBCE 2018: ศูนย์ฯได้จัดอบรมเชิงธุรกิจและเข้าเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน สำหรับบริษัท รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

  รวมระยะเวลา 7 วัน ครอบคลุมด้านกลยุทธ์ธุรกิจ, การตลาด, การบริหารจัดการองค์กร, การเงิน, การผลิต, ทรัพยากรบุคคล และธุรกิจครอบครัว โดยใน 2 วันสุดท้ายของการอบรม ศูนย์ฯ ได้จัดเวทีสำหรับบริษัท รุ่นที่ 3 ทั้ง 20 บริษัท เพื่อนำเสนอแผนงาน ต่อ คณะที่ปรึกษา (advisor panel) รวมทั้ง ร่วมทานอาหารมื้อค่ำกับ คณะที่ปรึกษา ศูนย์ CBCE

  รายละเอียด

 • CBCE 2018: ศูนย์ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการศูนย์ฯ และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ ดร.สันติ กีระนันท์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวบรรยายในหัวข้อต่างๆ และได้จัด Welcome Party เพื่อให้บริษัทได้ทำความรู้จักกัน และพูดคุยกับ คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ และ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ที่ปรึกษาและรองประธานกรรมการ ศูนย์ CBCE

  รายละเอียด

 • ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด กล่าวบรรยาย ในหัวข้อ "การปรับโครงสร้างธุรกิจครอบครัว ภาษีและธรรมนูญครอบครัว" ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 30 กันยายน 2560

  โดยกล่าวถึง • วิธีการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ด้วยการวางแผนทางกฎหมาย เพื่อการประกอบธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืน • เอกสารทางกฎหมายที่สำคัญของธุรกิจครอบครัว และ ข้อควรู้10 ประการในการทำพินัยกรรมของเจ้าของธุรกิจ • ธรรมนูญครอบครัว คือ อะไร สำคัญอย่างไร และ มีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง • 10 ปัญหาธุรกิจครอบครัวไทยกับแนวทางแก้ไข ด้วย ทฤษฎี 3 วงกลม • กรณีศึกษา ธุรกิจครอบครัวในต่างประเทศ

  รายละเอียด

 • Center for Building Competitive Enterprises (CBCE) organized “CBCE Information Day

  ศูนย์ CBCE จัดกิจกรรม CBCE Information Day เพื่อให้รายละเอียดแก่บริษัทที่สนใจสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศูนย์ CBCE

  รายละเอียด